Krzyże i kapliczki kamienne na Ziemi Kłodzkiej

Zapraszamy do zdobywania nowej odznaki regionalnej „Krzyże i kapliczki kamienne na Ziemi Kłodzkiej”. Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. Można ją zdobywać od 1 października 2017 roku. Żeby otrzymać odznakę, należy odwiedzić co najmniej 17 (z 20) krzyży oraz co najmniej 8 (z 9) kapliczek z wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu.
Czytaj dalej…

 

Odznaka „Korona Ziemi Kłodzkiej”

Odznaka „Korona Ziemi Kłodzkiej” jest odznaką regionalną Oddziału PTTK im. dr. M. Orłowicza w Międzygórzu. Celem odznaki jest zachęcenie do poznawania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Kłodzkiej. Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach. Wędrówkę odbywa […]
Czytaj dalej…