Bezpłatny wstęp do parków narodowych dla dużych rodzin

2015.01.04-99Od 1 stycznia 2015 r. rodziny mające troje i więcej dzieci mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.o Karcie Dużej Rodziny. Ministerstwo Środowiska przyłączyło się do rządowego programu na rzecz rodzin wielodzietnych oferując okazicielom karty bezpłatny wstęp na teren wszystkich polskich parków narodowych.

Karta Dużej Rodziny, czyli rozbudowany system zniżek, ustawowo został wpisany w nowy porządek prawny. Karta uprawnia do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych (bezpłatne wejściówki do parków narodowych, zniżki na przejazdy kolejowe, ulgi w opłatach paszportowych itd.), ale także oferowanych przez podmioty prywatne, np.: placówki handlowe, kulturalne czy sportowe. Wykaz wszystkich zniżek znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl.

Karta przyznawana jest bezpłatnie i przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Z tej oferty mogą skorzystać także cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce, długoterminową rezydenturę, uchodźcy. Konkretne formy pomocy zapisane w ustawie ułatwią funkcjonowanie dużym rodzinom.

[Ministerstwo Środowiska RP]

REKLAMA:

One Comment on “Bezpłatny wstęp do parków narodowych dla dużych rodzin”

  1. Gwoli ścisłości, to wstęp do parków narodowych powinien być dla wszystkich bezpłatny, jak to jest np. w parkach narodowych w Czechach czy na Słowacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.