Bystrzyca Kł.: nowe projekty turystyczne

Gmina Bystrzyca Kłodzka uzyskała dofinansowanie dwóch projektów turystycznych realizowanych wspólnie z partnerami czeskimi w ramach współpracy transgranicznej.

„Transgraniczne więzi przyjaźni” to kolejny owoc wieloletniej współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z miastem Usti nad Orlici. Zamierzeniem projektu jest kreowanie pozytywnego i aktywnego wizerunku Polsko-Czeskiego pogranicza.

Głównym celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej w obszarze promocji i turystyki. Poprzez rozszerzenie oferty turystycznej, podejmowanie nowych, innowacyjnych akcji proturystycznych zwiększy się dostępność regionu oparta o rozszerzenie informacji turystycznej, zbliżenie kultur oraz przełamanie barier mentalnych, językowych i sprawnościowych.

Projekt po stronie polskiej zakłada realizację kluczowych działań tj.:
> Organizacja partnerskich warsztatów terenowych
> Nocne zwiedzanie „Miejskiej Trasy Turystycznej oraz miasta”
> Opracowanie innowacyjnego dwujęzycznego folderu promującego Bystrzycę Kłodzką Nocą oraz zajawki o mieście partnera projektu
> Wykonanie innowacyjnych tablic informacyjnych modernizujących Miejską Trasę Turystyczną w Bystrzycy Kłodzkiej
> Wykonanie materiałów promujących miasto Bystrzyca Kłodzka i Usti nad Orlici.

Zatwierdzona wartość projektu 22.994,86 EUR
Zatwierdzone wsparcie EFRR 19.545,63 EUR
Czas trwania projektu: 15 miesięcy (06.2013 – 08.2014)

Kolejny projekt Gminy Bystrzyca Kłodzka pn. „Na nartach po górach” został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

Streszczenie i założenia projektu:
Zamierzeniem projektu jest pobudzenie do aktywności fizycznej dzieci i młodzież poprzez naukę i doskonalenie poruszania się na nartach biegowych z instruktorami oraz zbliżania do siebie naszych społeczności poprzez wyjazdy dzieci na wspólne doskonalenie technik narciarstwa biegowego i udział w zawodach sportowych po stronie polskiej (PL-CZ Bieg Narciarski w Lasówce 01/2014 i PL-CZ Bieg Narciarski Ziemi Bystrzyckiej 02/2014) oraz poprzez 2 wyjazdy poznawczo-narciarskie na stronę czeską 01/2014 i 03/2014, jako sprawdzian uzyskanych umiejętności narciarskich. Projekt zakłada zatem przeprowadzenie po stronie polskiej przez instruktorów narciarstwa 4 szkoleń dla łącznie 120 dzieci szkół podstawowych w cyklu 5-dniowym (4h/dz). W celu realizacji szkoleń oraz zmotywowania uczestników do tej formy ruchu planuje się zakup 30 kpl nart biegowych (narty, kijki, but y). Dla uzyskania skuteczniejszych efektów nauczania istotnym działaniem projektu będzie dalsze mechaniczne utrzymywanie narciarskich tras biegowych oraz odnowienie oznakowania szlaków narciarskich na odcinku 40 km po polskiej stronie. Profesjonalne przygotowanie mechaniczne i doznaczenie tras przyczyni się do aktywnego i bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach, zaowocuje w aktywnościach dzieci i młodzieży z ich rodzinami w przyszłości na wytyczonych trasach, zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną całego pogranicza. W ramach projektu planuje się także wydanie 1000 szt. ulotek promujących projekt i trasy,120 szt. upominków (plecaki) dla uczestników szkoleń oraz spot reklamowy.

Odbiorcami i grupami docelowymi projektu są dzieci i młodzież z terenu pogranicza polsko – czeskiego oraz ich nauczyciele wychowania fizycznego, którzy zmotywowani postępem w nauczaniu narciarstwa biegowego przez swoich podopiecznych, mają szansę we własnym zakresie zdobyć kwalifikacje instruktorskie PZN. Projekt skierowany jest także do rodzin uczestników szkoleń, uczestników wydarzeń sportowych, kibiców w poszczególnych zawodach, przygranicznych mieszkańców, turystów oraz osób zawodowo związanych z pograniczem. Rezultat działań projektu w odniesieniu do grup docelowych wpłynie na opanowanie technik narciarstwa biegowego wśród dzieci, zwiększenie świadomości społecznej o potrzebie ruchu, zacieśnienie więzi partnerskich, nawiązanie nowych przyjaźni, poszerzenie wiedzy o partnerze, zwiększenie świadomości o regionie i jego atrakcjach. Wpłynie na rozwój fizyczny poprzez szkolenia i& nbsp;powszechny udział w zawodach sportowych, możliwość wzajemnego zmagania się i poznawania narciarskich tras biegowych. Zaplanowane w projekcie działania organizacyjne i promocyjne pozytywnie wpłyną na rozwój współpracy transgranicznej i relacje obu sąsiadów, jak również na promocję POWT RCz-RP 2007-2013, Unii Europejskiej oraz Euroregionu Glacensis.

Całkowita wartość projektu wynosi 27 585,28 EUR, z czego przyznane wsparcie EFRR to 23 447,48 EUR.

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.