Dolnośląskie Uzdrowiska będą się rozwijać!

2015.07.10-3umwdW miniony piątek [10.07 – dop.red.] w Domu Zdrojowym w Szczawnie Zdroju został podpisany List intencyjny dotyczący współpracy na rzecz wspierania rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, balneologii, medycyny fizykalnej i geotermii na terenie Dolnego Śląska. Konferencję otworzył Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Celem jest powstanie w Szczawnie-Zdroju Instytutu Balneologii, który wykorzysta potencjał dolnośląskich uzdrowisk.

W wydarzeniu wzięli również udział wicemarszałek Andrzej Kosiór i Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w UMWD. Podczas seminarium wystąpili: prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski – Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, dr Aleksandra Sędziak – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz dr n. med. Paweł Wróblewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
2015.07.10-1umwd

Stronami, które zadeklarowały podpisanie Listu intencyjnego są:
Województwo Dolnośląskie
Uzdrowisko Lądek – Długopole Spółka Akcyjna
Uzdrowisko Szczawno – Jedlina Spółka Akcyjna
Sanatoria Dolnośląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna
Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU
Uzdrowisko Cieplice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa PGU
KGHM CUPRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Badawczo-Rozwojowe
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Strony deklarują wolę współpracy, która będzie mieć na celu integrację podmiotów prowadzących działalność uzdrowiskową: szpitalną i sanatoryjną,  leczniczą i turystyczną, a także integrację środowiska balneologicznego i geotermalnego przy harmonijnym wykorzystaniu istniejących zasobów, infrastruktury oraz najlepszej dostępnej wiedzy.

2015.07.10-2umwd

Celem współpracy będzie między innymi:
1. Integracja działań podmiotów uzdrowiskowych i naukowych w obrębie lecznictwa uzdrowiskowego, balneologii i medycyny fizykalnej  oraz geotermii.
2. Promocja lecznictwa uzdrowiskowego oraz pielęgnowanie i rozwój świadomości kulturowej i lokalnej na terenach Województwa Dolnośląskiego  w gminach uzdrowiskowych.
3. Pobudzanie aktywności gospodarczej w zakresie działalności uzdrowiskowej przy jednoczesnym harmonijnym zachowaniu wartości środowiska kulturowego oraz przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń na terenach gmin uzdrowiskowych.
4. Pobudzanie i podnoszenie poziomu konkurencyjności podmiotów oraz gmin uzdrowiskowych przy racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
5. Wspieranie polityki rozwoju Województwa Dolnośląskiego prowadzonej przez Samorząd Województwa oraz wspomaganie tworzenia warunków rozwoju gospodarczego gmin uzdrowiskowych.
6. Pozyskiwanie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.
7. Wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.

Wszystkie opisane wyżej działania wpisują się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

2015.07.10-3umwd

[UMWD]

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.