Konkurs plastyczny o Górach Stołowych

Szczeliniec WielkiPark Narodowy Gór Stołowych zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Góry Stołowe – kraina zrodzona z morza”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, klas I-III gimnazjów oraz klas I-III/IV szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu kłodzkiego, wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha. Termin nadsyłania prac – 16 października 2016 r.

Szczeliniec Wielki

Celem  konkursu jest m.in. ukazanie piękna Gór Stołowych, zmotywowanie uczniów do obserwowania przyrody podczas wędrówek oraz aktywnie spędzanego wolnego czasu, wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwój talentów plastycznych. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, klas I-III gimnazjów oraz klas I-III/IV szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu kłodzkiego, wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha.

Technika wykonania prac:

  • rysunkowa (ołówkiem, tuszem, kredkami, pisakami, węglem, pastelami),
  • malarska (farby plakatowe, akrylowe, olejne, tempery, akwarele).

Format: A3, A2. Każdy autor może przedstawić jedną pracę. Wszystkie prace należy opisać: imię i nazwisko autora, wiek, klasa i placówka oświatowa, tytuł pracy, miejsce wykonania, technika wykonania.

Terminy konkursu:

  • nadsyłanie  prac: 14 października 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego),
  • rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 28 października 2016 r.,
  • wręczenie nagród: 10 listopada 2016 r. w Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie-Zdroju.

Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie o przekazaniu praw autorskich oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie powinno być podpisane przez opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Prace należy przesyłać na adres:
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57 – 350 Kudowa Zdrój
z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY”

Szczeliniec Wielki

Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu (miejsca I-III w trzech kategoriach) oraz dyplomy dla prac wyróżnionych. Prace nagrodzone i wyróżnione będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, której otwarcie nastąpi 10 listopada 2016 r. w Ekocentrum PNGS w Kudowie-Zdroju. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pngs.com.pl.

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.