Nowe władze Oddziału PTTK w Kłodzku

Od 17 marca 2013 r. Oddział PTTK w Kłodzku ma nowe władze. Wyboru dokonali delegaci na Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym, który odbył się w niedzielę 17 marca br.

Skład nowych władz Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku:

Zarząd Oddziału:

Prezes – Marek Krzan

Wiceprezes – Henryk Jadach

Sekretarz – Maria Ozierańska

Skarbnik – Piotr Pawlukiewicz

Członek – Jacek Herberger

Członek – Robert Jabłoński

Członek – Bartosz Małek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Prezes – Andrzej Berczyński

Sekretarz – Barbara Dawiec

Członek – Dariusz Mielec

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Prezes – Adam Biela

Sekretarz – Jolanta Jakubek

Członek – Tadeusz Fedoryka

Członek – Edyta Pieńkowska

Członek – Krystyna Żarnecka

 

W trakcie zjazdu, m.in. ustępujący prezes złożył sprawozdanie z działań w poprzedniej kadencji. Dane statystyczne są interesujące. Stan organizacyjny Oddziału przedstawiał się następująco: 2009 r. – 130 członków; 2010 r. – 149; 2011 r. – 156; 2012 r. – 198. Ilość kół w 2009 r. – 3 (Dusznickie Koło Terenowe PTTK, Kłodzkie Koło PTTK, Koło Przewodników Sudeckich). W 2010 r. powstało nowe Koło Terenowe w Kudowie-Zdroju. W 2012 r., przy udziale Piotra Wojnarowskiego, założono nowe Szkolne Koło w Kłodzku. 29 stycznia 2013 r. utworzyło się nowe Koło Terenowe w Nowej Rudzie. Ponadto działa nieformalna grupa turystyczna „Czwartacy” kierowana przez Marię Trusewicz. Turyści zrzeszeni w tej grupie regularnie w każdy czwartek odbywają piesze wycieczki górskie po Ziemi Kłodzkiej oraz terenach sąsiednich po obu stronach granicy. Propagują uprawianie turystyki wśród osób starszych oraz młodzieży. Przewodnicy turystyczni podnoszą swoje kwalifikacje organizując imprezy szkoleniowe. W trakcie ubiegłej kadencji pięciu przewodników uzyskało uprawnienia instruktorów przewodnictwa. Powołane zostały nowe komisje przy Zarządzie Oddziału. Komisja górska, przy której reaktywowano sekcję znakarską, działa aktywnie organizując różne imprezy oraz odnawia oznakowanie szlaków (odnowiono 55,8 km szlaków oraz wykonano pojedyncze odcinki interwencyjne po zgłoszeniach turystów). Oddział opiekuje się szlakami turystycznymi na obszarze od Przełęczy Srebrnej po Przełęcz Kłodzką i po Przełęcz Spaloną oraz wzdłuż granicy Polski z Republiką Czeską i dalej do Kudowy, Karłowa i Nowej Rudy (łącznie do utrzymania 304 km szlaków). Jedna osoba ukończyła kurs przodowników turystyki górskiej, cztery osoby zaliczyły kurs znakarski w schronisku na Kudłaczach. Aktualnie Oddział ma 12 przodowników turystyki górskiej oraz 7 znakarzy. Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT zweryfikował: w 2009 r. – 53 odznaki, w 2010 r. – 49 odznak, w 2011 r. – 47 odznak, w 2012 r. – 111 odznak. Terenowy Referat Weryfikacyjny Turystyki Pieszej, który został powołany przez Główną Komisję TP PTTK 1 marca 2007 roku, w kadencji 2009-12 zweryfikował ogółem 281 odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK (tylko w 2012 r. zweryfikowano rekordową liczbę 136 odznak).

Wnioski są optymistyczne: w minionej kadencji nastąpiła stabilizacja ekonomiczno-organizacyjna Oddziału, systematycznie wzrastała liczba członków, zwiększyła się ilość kół, rozwinęły swą działalność komisje, poszczególne ogniwa współpracowały ze sobą integrując turystów z terenu działania Oddziału. Przykładem mogą być organizowane wspólnie wyjazdy w Tatry i Bieszczady, a w bieżącym roku w Góry Świętokrzyskie oraz tradycyjne rajdy – Wiosenny i Kartofelek. W dniach 18-20 października 2013 r. Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej będzie organizatorem Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej.2013.03.17-1Foto: Marek Gałowski

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.