Odznaka „Korona Ziemi Kłodzkiej”

Korona Ziemi KłodzkiejOdznaka „Korona Ziemi Kłodzkiej” jest odznaką regionalną Oddziału PTTK im. dr. M. Orłowicza w Międzygórzu. Celem odznaki jest zachęcenie do poznawania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Kłodzkiej. Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej.

Korona Ziemi KłodzkiejOdznakę „Korona Ziemi Kłodzkiej” uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich Ziemi Kłodzkiej według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem, przewodnikiem lub bez ich udziału. Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów powinna być data, pieczątka lub opis w książeczce odznaki. W przypadku zdobywania szczytu z przodownikiem lub przewodnikiem wystarczy jego potwierdzenie. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę. Ubiegający się o odznakę „Korona Ziemi Kłodzkiej”, po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki i uprawnia do jej nabycia oraz noszenia. Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK w Międzygórzu za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

Korona Ziemi Kłodzkiej

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką „Korona Ziemi Kłodzkiej” można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Międzygórzu, ul. Wojska Polskiego 2, tel./fax: 74/ 813 51 95, e-mail: pttkbiuro@ta.pl; www.pttkmiedzygorze.ta.pl

Wykaz szczytów:

1. Nowa Kopa (553 m n.p.m.) [wcześniej Gardzień] – Wzgórza Ścinawskie

2. Włodzicka Góra (758 m n.p.m.) – Wzgórza Włodzickie

3. Kłodzka Góra (765 m n.p.m.) – Góry Bardzkie

4. Grodziec (803 m n.p.m.) – Wzgórza Lewińskie

5. Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) – Góry Stołowe

6. Suchoń (964 m n.p.m.) – Krowiarki

7. Jagodna (977 m n.p.m.) – Góry Bystrzyckie

8. Kowadło (989 m n.p.m.) – Góry Złote

9. Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) – Góry Sowie

10. Orlica (1084 m n.p.m.) – Góry Orlickie

11. Rudawiec (1112 m n.p.m.) – Góry Bialskie

12. Śnieżnik (1426 m n.p.m.) – Masyw Śnieżnika

Korona Ziemi Kłodzkiej

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.