Rowerem przez Polskę

Rowerem przez Polskę to zadanie realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w ramach Roku Turystyki Rowerowej, jakim ogłoszony został przez Zarząd Główny PTTK rok 2012. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.Patronatu honorowego udzielili: Pani Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki; Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej; Związek Powiatów Polskich; Związek Gmin Polskich.

W ramach projektu zostaną zorganizowane akcja „Bezpiecznie na rowerze” adresowana do ogółu społeczeństwa oraz konkurs „Gmina przyjazna rowerzystom” adresowana do jednostek samorządowych. W ramach akcji promowane będzie wśród wielopokoleniowego społeczeństwa zagospodarowanie czasu wolnego i prozdrowotny styl życia, a także poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych kraju poprzez zdobywanie Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Ponadto wydany zostanie poradnik dla początkujących rowerzystów „Wybieram rower”, a dla rodzin przeprowadzimy warsztaty „Mama, tata, rower i ja”. Zorganizujemy dwa ogólnopolskie konkursy; plastyczny i fotograficzny. Ważnym elementem zadania będzie międzynarodowa konferencja Szlaki rowerowe w zjednoczonej Europie z udziałem przedstawicieli UECT (Union Europeenne de Cyclotourisme – Europejski Związek Turystyki Rowerowej), której trwałym efektem będzie publikacja. Projekt zakończymy w połowie listopada konferencją „Rowerem przez Polskę” podsumowującą wszystkie działania, wystawą prac laureatów i wręczeniem certyfikatów gminom przyjaznym rowerzystom.

Zadanie Rowerem przez Polskę to kompleksowe działania Towarzystwa ukierunkowane na bezpieczeństwo uprawiania turystyki rowerowej, edukację dzieci i młodzieży jak również osób starszych – młodych duchem, którzy zaliczają się do coraz liczniejszej grupy Polaków, zafascynowanych rowerem jako środkiem komunikacji, który nie tylko daje dużą radość z szybkiego przemieszczania się po miastach, ale także stanowi najzdrowszy i najbardziej ekologiczny sposób na poznawanie nie tylko najbliższej okolicy zamieszkania, ale także Polski i Europy.

Projekt Rowerem przez Polskę PTTK adresuje do wielopokoleniowego społeczeństwa zainteresowanego bezpiecznym uprawianiem turystyki rowerowej, a także do samorządów współtworzących infrastrukturę rowerową, służb drogowych i innych stowarzyszeń i organizacji. Turystykę rowerową uprawiamy w prawie każdym wieku. Dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczą w rowerowej turystyce rodzinnej, później zdobywają Kartę Rowerową i włączają się do różnych przedsięwzięć, by w młodości kontynuować te zainteresowania. Więź międzypokoleniowa jest widoczna na każdej imprezie organizowanej przez PTTK, będziemy w ramach zadania zachęcać innych do uczestniczenia w różnych formach turystyki rowerowej, prezentować dobre praktyki, wypracowywać nowe standardy. Ponieważ zadanie jest wielopłaszczyznowe stąd jego adresatem będą nie tylko turyści – kolarze, ale również inni użytkownicy dróg i jednostki samorządowe.

BEZPIECZNIE NA ROWERZE
Akcja informacyjno-edukacyjna Bezpiecznie na rowerze. Do akcji zapraszamy oddziały PTTK, szkolne koła turystyczno-krajoznawcze, organizatorów rajdów rowerowych, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, samorządy.

W czasie akcji promować będziemy bezpieczną jazdę na rowerze w kasku, z odblaskowymi elementami stroju rowerzysty lub w kamizelkach odblaskowych, w sposób szczególny zwrócimy uwagę na elementy podnoszące bezpieczeństwo rowerzystów na drogach.

Środowiska, które nadeślą w terminie do 30 kwietnia 2012 roku – kartę zgłoszenia uczestnictwa w akcji, na adres mail: poczta@narowerze.pttk.pl, otrzymają od nas odblaskowe opaski i odblaski „Życia” z logo Roku Turystyki Rowerowej. Dla najaktywniejszych środowisk przewidujemy (na nagrody w konkursach) kamizelki odblaskowe z Logo Roku Turystyki Rowerowej oraz płyty CD „Rodzinne wędrowanie”, książeczki Kolarskiej Odznaki Turystycznej.

W ramach tej akcji przeprowadzimy konkursy: plastyczny „Moja rodzina na rowerowym szlaku” oraz fotograficzny „Na rowerowym szlaku”. Celem konkursów jest podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży dzięki wspólnym rowerowym wędrówkom, pobudzanie wyobraźni, uczenie obserwacji zjawisk i chwil ulotnych. Kończąca Program wystawa da możliwość prezentacji możliwości twórczych uczestników obu konkursów.

WARSZTATY „MAMA, TATA, ROWER I JA”
Ponieważ coraz częściej uczestnikami turystyki rowerowej są rodziny, zorganizujemy dla nich 3-dniowe warsztaty szkoleniowe „Mama, tata, rower i ja”, w których weźmie udział ok. 100 osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i posługiwania się nowoczesnym systemem nawigacji GPS. Rodziny zostaną wyłonione spośród rodzin zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu Turystyczna Rodzinka, realizowanego przez PTTK od 2011 roku. Wspólnie opracujemy założenia produktu turystycznego adresowanego do rodzin z dziećmi w różnym wieku, którego elementem będzie turystyka rowerowa. Miejsce warsztatów zostanie wyłonione na zasadzie zapytania ofertowego, a rodziny we własnym zakresie pokryją koszty dojazdu.

KONKURS GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM
Turystyka rowerowa w Polsce w ostatnich latach stała się popularną formą spędzania wolnego czasu. Moda na rower dotarła do Polski z krajów Europy Zachodniej, w której to na turystykę rowerową wydaję się każdego roku pokaźne kwoty. Istnieją tam specjalne urzędy nadzorujące przepływ ruchu turystycznego, dbające o stały rozwój infrastruktury w postaci znakowanych szlaków i dróg rowerowych. Gminy i powiaty coraz częściej zauważają pozytywne aspekty związane z turystyką rowerową. W miarę, jak pozwalają na to środki finansowe, powstają nowe drogi i szlaki rowerowe.

W ramach Konkursu szukamy gmin wprowadzających na obszarze swojego działania rozwiązań infrastrukturalnych przyjaznych dla rowerzystów, uławiających lub co najmniej nieutrudniających poruszania się na rowerze (co obejmuje transport rowerowy, turystykę, rekreację, sport itp.). Wręczenie certyfikatu odbędzie się na konferencji podsumowującej ”Rowerem przez Polskę”, a nagrodzone Certyfikatem gminy będą promowane na stronie www.pttk.pl.

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.