„Subregion Sudety”

2014.09.17-2umwdDolnośląskie gminy, firmy, instytucje naukowe i samorząd województwa łączą siły na rzecz promocji Sudetów. Z inicjatywy Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego podpisano list intencyjny dotyczący realizacji projektu „Subregion Sudety”. Rozbudowa infrastruktury sportowej i zachowanie unikatowych właściwości krajobrazu oraz klimatu uzdrowiskowego Sudetów – to najważniejsze wyzwania przed jakimi stoją sygnatariusze listu. Dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów Sudety mają stać się turystyczną wizytówką regionu.

Subregion Sudecki nie jest nowym pojęciem. Pojawił się już w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jako nowy obszar wzrostu Dolnego Śląska. Dzisiejsze popisanie listu intencyjnego na rzecz realizacji projektu „Subregion Sudecki” to m.in. konsekwencja zapisów SRWD 2020 oraz wyraz zaangażowania wielu środowisk na rzecz wzmacniania atrakcyjności turystycznej regionu.

Pod listem intencyjnym podpisało się kilkanaście podmiotów. Oprócz Marszałka Województwa Dolnośląskiego byli to przedstawiciele gmin: Świeradów-Zdrój, Karpacz, Szklarska Poręba oraz KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU, INTERFERIE S.A., Grupa Kapitałowa Sobiesław Zasada S.A., Centrum Inicjatyw Społecznych z Warszawy, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, który był inicjatorem podpisania listu, podziękował wszystkim sygnatariuszom. – Zaangażowanie tak wielu podmiotów w ideę „Subregionu Sudeckiego” pozwoli na zbudowanie trwałych relacji w regionie i jest gwarantem realizacji intencji, które przyświecają partnerom porozumienia – podkreślił marszałek Przybylski. Sygnatariusze listu podkreślają, że Subregion Sudecki to obszar o „znaczącym potencjale rekreacyjnym i sportowym, będącym mocnym fundamentem pod rozwój lokalnej infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczną”, który trzeba wspierać marketingowo, nie tylko na terenie Dolnego Śląska ale także poza granicami kraju.
Przedstawiciele biznesu, ośrodków naukowych, jak również jednostki samorządu terytorialnego zapisały w liście chęć współpracy na rzecz zwiększenia potencjału turystycznego Subregionu m.in. poprzez rozwój infrastruktury noclegowej, sportowej, rekreacyjnej, drogowej, przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów na ochronę środowiska naturalnego. Intencją Partnerów listu jest też utworzenie jednego z największych w Europie centrum sportów górskich, które przyciągnie na Dolny Śląsk jeszcze więcej turystów aktywnie spędzających wolny czas.
W trakcie uroczystego podpisania listu odbyło się także otwarcie Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego. Inwestycja została zrealizowana przez Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa-Grupa PGU. Muzeum Górnictwa Uzdrowiskowego powstało w 260. rocznicę pierwszego ocembrowania źródeł „górnych” i znajduje się w zmodernizowanych pomieszczeniach piwnicznych pod pijalnią wód radonowych XVIII-wiecznego Domu Zdrojowego. Tym samym na mapie atrakcji turystycznych regionu pojawił się kolejny punkt warty odwiedzenia.

[Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego]

2014.09.17-1umwd

2014.09.17-2umwd

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.