Sympozjum sudeckie 2019

Sudeckie Sympozjum Naukowe „Ziemia Kłodzka w kulturze, architekturze i przyrodzie” za nami. W ciągu dwóch dni – 16 i 17 listopada 2019 roku – przedstawionych zostało 25 referatów dotyczących m.in. historii, dziedzictwa kulturowego, przyrody, aspektów społeczno-gospodarczych oraz infrastruktury turystycznej Ziemi Kłodzkiej. W programie było także zwiedzanie kolegiaty kłodzkiej oraz fortu na Owczej Górze.

sympozjum-sudeckie

Wśród prelegentów i gości sympozjum było wiele znanych i uznanych w środowisku naukowym i turystycznym osób badających Ziemię Kłodzką – m.in. Wojciech Ciężkowski, Piotr Migoń, Joanna Szczepankiewicz-Battek, Andrzej Prasał, Dominik Sikorski, Piotr Gryszel, Wojciech Giża, Zbigniew Gołąb, Paweł Zagożdżon, Jacek Potocki, Aneta Marek, Grzegorz Podruczny. Na sali obecne było oczywiście liczne grono przewodników sudeckich, którzy w swojej działalności także wykorzystują odkrycia i efekty pracy naukowców. Niestety, na sympozjum nie przybyli żadni przedstawiciele władz samorządowych, zarówno miasta jak i powiatu. Główne zagadnienia konferencji to: przyrodnicze uwarunkowania rozwoju Ziemi Kłodzkiej, funkcjonowanie obszarów chronionych, zmiany w krajobrazie kulturowym, osadnictwo i religia w kontekście historycznym, rozwój turystyki i rekreacji, kultura, architektura i sztuka Ziemi Kłodzkiej, współpraca regionów transgranicznych.

sympozjum-sudeckie

W pierwszym dniu konferencji naukowej, obecni mogli sporo dowiedzieć się m.in. o wodach leczniczych i termalnych Ziemi Kłodzkiej; geomorfologii Ziemi Kłodzkiej; protestanckim dziedzictwie kulturowym na Ziemi Kłodzkiej (ze szczególnym uwzględnieniem okolic Pstrążnej); budownictwie organowym; o Richterach i ich powinowatych; o Franzu Andreasie von Favrat; o dziejach zamku Homole; o krzyżach i kapliczkach kamiennych na Ziemi Kłodzkiej. Mowa była także m.in. o organizacjach pozarządowych na Ziemi Kłodzkiej; dostępności obiektów dla osób z dysfunkcjami; aspektach pracy przewodników górskich; o kształceniu i wykonywaniu zawodu przewodnika górskiego; o roślinach oraz obszarach chronionych na Ziemi Kłodzkiej. Dodatkową atrakcją pierwszego dnia sympozjum była wycieczka do Kłodzka i zwiedzanie kolegiaty. Świątynia obfituje w mnóstwo skarbów sztuki sakralnej, więc jej zwiedzanie zachwyciło wszystkich obecnych.

sympozjum-sudeckie

W drugim dniu spotkania sporo mówiono o przyrodzie oraz infrastrukturze turystycznej na Ziemi Kłodzkiej. Tematyka referatów to m.in. ślady dawnych prac górniczych w rejonie Przełęczy Bardzkiej; ślady górnictwa skalnego w Górach Stołowych; elementy budowy geologicznej Ziemi Kłodzkiej na podstawie badań wyrobisk podziemnych; proces kształtowania ochrony parku narodowego; długodystansowe szlaki piesze w Sudetach; historia znakowania szlaków turystycznych w Sudetach; wieże widokowe w rejonie Nowej Rudy; zmiany w ofercie turystycznej po rozszerzeniu strefy Schengen; fortyfikacje Kłodzka w okresie nowożytnym. Ten ostatni referat nawiązywał do drugiej wycieczki, w czasie której uczestnicy sympozjum zwiedzili fort na Owczej Górze. Tutaj, większość zwiedzających przeżyła wręcz szok, obserwując postępującą degradację obiektu.

sympozjum-sudeckie

Pierwsze Sudeckie Sympozjum Naukowe o Ziemi Kłodzkiej należy uznać za bardzo udane. Jak sugerują organizatorzy, rozpoczęty cykl konferencji naukowych będzie kontynuowany w następnych latach. Artykuły naukowe przedstawione w czasie sympozjum zostaną opublikowane w formie monografii naukowej, której wydanie planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

[Tekst i foto: Marek Gałowski]

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.