Turystyczna współpraca polsko-czeska

2013.05.20-99Wieczór dnia 20 maja 2013 r. był czasem niezwykłego spotkania. Niemal na samej granicy, w klimatycznej restauracji w Otovicach członkowie PTTK z Nowej Rudy spotkali się z członkami KČT (Klub českých turistů, TJ Slovan) z Broumova.

Głównym tematem spotkania było nawiązanie współpracy turystyczno-promocyjnej pomiędzy naszymi klubami. Nasi czescy przyjaciele działają na terenie CHKO Broumovsko od wielu lat, mają zatem ogromne doświadczenie i wielką wiedzę historyczno-turystyczną. W toku burzliwych obrad oba kluby zobowiązały się do zorganizowania wspólnych wycieczek promujących tereny Broumovsko i Ziemi Noworudzko-Radkowskiej. Jedną z nich (po terenie Czech) poprowadzi czeski przewodnik, jedną (po stronie polskiej) poprowadzi przewodnik polski. Zaplanowano przynajmniej jedną wycieczkę transgraniczną.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie planów zagospodarowania turystycznego Gór Suchych (Javori Hory), czyli granicznego pasma górskiego. Plan obejmuje m.in. wytyczenie i oznakowanie nowego szlaku turystycznego, który połączy Nową Rudę i Broumov. Po polskiej stronie byłby to szlak czarny (nawiązujący kolorem do tradycji górniczych), będący przedłużeniem szlaku z Piławy Dolnej i Niemczy, który kończy się aktualnie na Przełęczy Woliborskiej. Planowany szlak zostanie poprowadzony przez Przygórze do Nowej Rudy, obok Muzeum Górnictwa. Dalej obok stacji Nowa Ruda Przedmieście poprowadzi na Rudą Górę, skąd zostanie sprowadzony do centrum miasta. Szlak poprowadzi przez Rynek i dalej na stację Nowa Ruda, gdzie przetnie szlaki żółty i zielony. Dalsza trasa poprowadzi do Włodowic, i dalej do Rzędziny (d. Flucht), gdzie doprowadzi na grzbiet Gór Suchych, w okolicach Ptasiego Szczytu. Tam przekroczy granicę polsko-czeską i zmieni kolor (Czesi nie znakują szlaków w kolorze czarnym). Członkowie KCT podjęli się pociągnąć szlak dalej, przez Sonov, gdzie włączy się w sieć szlaków czeskich, aż do Broumova.

Członkowie KCT przedstawili nam swoje dalekosiężne plany, wśród których warto wspomnieć rozbudowę sieci cyklostrad, czyli szlaków rowerowych o podwyższonym standardzie oraz projekt polsko-czeskiego Geo-parku. Geo-park Niecki Śródsudeckiej to sieć stanowisk geologicznych z unikalnymi formacjami skalnymi oraz skupiskami minerałów, połączona za pomocą ścieżek dydaktycznych. Ogromne wrażenie zrobiła na nas profesjonalnie przygotowana dokumentacja wraz z pracą naukową, którą pokazali nam czescy turyści.

Na koniec czescy turyści zaprosili nas na 15 czerwca, na „Putovani Broumovskem”, czyli „Broumovskie Wędrówki” (plakat jest na naszej stronie i na stronie KCT). Z naszej strony zrewanżowaliśmy się zaproszeniem do Nowej Rudy na Noc Świętojańską, zaplanowaną na 22 czerwca 2013. (szczegóły wkrótce).

Pełni nadziei na dalszą współpracę zakończyliśmy nasze spotkanie. Niewątpliwie nie ostatnie. Już niedługo spotkanie w Nowej Rudzie…

[Witold Telus]

2013.05.20-99

W spotkaniu udział wzięli (od lewej na zdjęciu):

Jiří Berka (KČT Broumov, sekcja kolarska), Zdeněk Kunstovný (KČT Broumov), Jiří Kopecký (KČT Broumov, sekcja geologiczno-spaleologiczna, współpracownik gazety „Broumovské Noviny”), Stanisław Mróz (Redaktor Naczelny „Noworudzianina”), Czesław Dominas (członek Zarządu Oddziału PTTK w Kłodzku), František Kolářský (KČT Broumov), Elżbieta Bisikiewicz (prezes Koła PTTK Nowa Ruda), Beata Szałęga (wiceprezes Koła PTTK Nowa Ruda), Jiří Pollak (KČT Broumov), Antonín Miewald (KČT Broumov),Witold Telus (sekretarz Koła PTTK Nowa Ruda), (oraz w dolnym rzędzie) Eva Kolinková (prezes KČT Broumov), Radka Pollaková (KČT Broumov) i Stanislava Gabrielová (KČT Broumov).

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.