Współpraca polsko-czeska

Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, modernizacja dróg dojazdowych do polsko – czeskich przejść granicznych oraz koordynacja systemu drogowych i kolejowych połączeń między naszymi regionami – to najważniejsze tematy spotkania marszałka Rafała Jurkowlańca z Lubomirem Francem, hetmanem Kraju Kralowohradeckiego, które odbyło się 14 stycznia br.

W wyniku wyborów regionalnych w Republice Czeskiej w 2012 roku, Lubomir Franc rozpoczął drugą kadencję na stanowisku hetmana Kraju Kralowohradeckiego. Najważniejszym punktem jego wizyty na Dolnym Śląsku było spotkanie z marszałkiem Rafałem Jurkowlańcem.

Rozmowy koncentrowały się wokół ustalenia terminu podpisania listu intencyjnego o współpracy przy koordynacji drogowej i kolejowej komunikacji transgranicznej między województwem dolnośląskim a krajem kralowohradeckim. Sygnatariusze listu zobowiązują się do synchronizacji rozkładów jazdy, tak aby maksymalne dopasować do siebie systemy regionalnej, pasażerskiej komunikacji kolejowej oraz komunikacji drogowej pomiędzy dwoma sąsiednimi regionami.

Jednym z celów jaki stawiają sobie sygnatariusze Listu jest także koordynacja działań w zakresie wspólnych remontów dróg na obszarze polsko – czeskiego pogranicza; najważniejsze wśród nich to m.in.: modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Mostowice – Orlické Záhoří, modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Královec–Lubawka oraz modernizacja dróg dojazdowych do przejścia Olešnice w górach Orlických – Lewin Kłodzki.

Marszałek Jurkowlaniec i hetman Franc podkreślili również wielkie znaczenie jakie dla współpracy obu regonów ma utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). EUWT to wspólny projekt Dolnego Śląska i Kraju Kralowohradeckiego, Ołomunieckiego, Pardubickiego i Libereckiego oraz polskich i czeskich części euroregionów Nysa i Glacensis. Kluczowym partnerem dla naszego województwa na drodze do utworzenia EUWT jest Kraj Kralowohradecki – partner, który po czeskiej stronie wykazuje największe zaangażowanie w ideę EUWT. Do najważniejszych zadań Ugrupowania należeć będzie realizacja wspólnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (projektów kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska), jak również koordynacja współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem i czeskimi regionami z pogranicza.

5 października 2011 r. w Jeleniej Górze podpisano List intencyjny w sprawie utworzenia Ugrupowania. Rejestrację EUWT zaplanowano na przełom 2013/2014 r. Tym samym zamknięty zostanie zainaugurowany 1 stycznia 2012 r. projekt Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza. Ważną częścią Strategii będzie lista transgranicznych projektów przeznaczonych do realizacji w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020.

***
Dolny Śląsk prowadzi współpracę z czterema przygranicznymi regionami czeskimi: Krajem Libereckim, Pardubickim, Kralowohradeckim i Ołomunieckim. Wśród najważniejszych punktów współpracy z regionami czeskimi należy wymienić: ponowne uruchomienie połączenia kolejowego Jelenia Góra – Harrachov, możliwość udziału czeskich przewoźników w przetargach na obsługę połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku oraz współpracę w sprawie utworzenia wspólnego centrum sportów zimowych w Jakuszycach jako centrum biegów narciarskich oraz Harrachova jako centrum skoków narciarskich.

2013.01.14-01[Źródło: Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska]

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.