Kotlina Kłodzka będzie bezpieczniejsza – rusza modernizacja zbiornika wodnego Nysa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poinformował o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją zbiornika wodnego Nysa. Zupełnym kuriozum, powtarzanym (cytowanym i przetwarzanym) później przez wiele mediów, jest stwierdzenie, iż dzięki tym pracom bezpieczniejsza będzie… Kotlina Kłodzka [patrz: tytuł i ostatni akapit].

Poniżej pełna treść komunikatu zamieszczonego 18.07.2012 r. na stronie internetowej RZGW:

*******************************************************************

RUSZA I ETAP PROJEKTU MODERNIZACJI ZBIORNIKA WODNEGO NYSA – KOTLINA KŁODZKA I DORZECZE ODRY BĘDĄ BEZPIECZNIEJSZE
2012-07-18 15:32

Podpisaniem umowy oraz symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty rozpoczęła się dzisiaj realizacja pierwszego przedsięwzięcia w ramach projektu modernizacji zbiornika wodnego Nysa.

W uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie i przekazaniu placu budowy wykonawcy uczestniczyli między innymi Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski, wiceprezes NFOŚiGW Jan Majka, prezes KZGW Janusz Wiśniewski, Bogusław Wierdak przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Antoni Konopka członek zarządu Województwa Opolskiego, Antoni Jastrzębski Wicewojewoda Opolski, Alicja Majewska Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Janina Okrągły Posłanka na Sejm RP, Andrzej Buła Poseł na Sejm RP, Ryszard Galla Poseł na Sejm RP, Rajmund Miller Poseł na Sejm RP, Czesław Biłobram Wicestarosta Nyski, Jolanta Barska Burmistrz Nysy, Feliks Kamienik Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie.

Projekt ma ogromne znaczenie dla Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Zakończenie zaplanowanych inwestycji ma spowodować zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego nie tylko bezpośrednio graniczącej ze zbiornikiem Nysy, ale też innych miast doliny Odry, zwłaszcza Lewina Brzeskiego, Brzegu Opolskiego, Oławy, Wrocławia. Łączna wartość zaplanowanych w ramach projektu inwestycji to prawie 467 milionów złotych (466 940 000 PLN w tym dofinansowanie ze środków POIŚ 284 440 000 PLN), a ich ostateczne zakończenie przewidziano do końca 2015 roku.

Umowa podpisana dzisiaj przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewnia finansowanie pierwszego przedsięwzięcia modernizacji, którym jest przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysa Kłodzka od zbiornika wodnego Nysa do rejonu Kubic. Koszt inwestycji to 187 370 000 zł (w tym środki unijne 114 300 000 zł). Projekt jest współfinansowany ze środków POIŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

Wydarzenie było również doskonałą okazją do wręczenia podziękowań wszystkim instytucjom i osobom, dzięki którym osiągnięcie tego etapu realizacji inwestycji stało się możliwe. Pan Minister Stanisław Gawłowski wręczył podziękowania kilunastu pracownikom RZGW we Wrocławiu, którzy musieli przygotować kilka tysięcy stron dokumentacji, uzyskać 16 decyzji i pozwoleń, przeprowadzić szereg konsultacji, negocjacji i uzgodnień, ściśle współpracować z kilkunastoma instytucjami i urzędami, aby realizacja tej inwestycji stała się możliwa.

Kontrakt z wykonawcą firmą Bilfinger Berger Budownictwo SA obejmuje między innymi modernizację trzech jazów, które w obecnym stanie zagrażają swobodnemu przepuszczeniu wód powodziowych, poszerzenie koryta rzeki oraz budowę obwałowania na lewym brzegu poniżej zapory. W efekcie zwiększy się przepustowość rzeki poniżej zbiornika z 600 m³/s do 1400 m³/s. Zakończenie inwestycji gwarantuje, że nie powtórzy się sytuacja z 1997 roku, kiedy zbyt mała przepustowość spowodowała spiętrzenie wody, a w efekcie doszło do zalania miasta Nysy.

Rzeka Nysa Kłodzka na obszarze Kotliny Kłodzkiej jest szczególnie podatna na występowanie wezbrań powodziowych. Nawet krótkotrwałe ulewne deszcze wywołują gwałtowny przybór wody, a fale wezbraniowe z lewych i prawych dopływów nakładają się na falę na rzece Nysie Kłodzkiej stwarzając zagrożenie powodziowe. Pokazała to katastrofalna w skutkach powódź z 1997 roku. Specyfika tego regionu górskiego, gdzie doliny są zwarte i nie ma miejsca na budowę wałów i polderów zalewowych, powoduje, że w systemie ochrony przeciwpowodziowej niezwykle istotną rolę odgrywa prawidłowe działanie zbiorników przeciwpowodziowych, a modernizowany zbiornik wodny jest głównym elementem.

[Źródło: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

**************************************************************************

Ostatni akapit tego komunikatu ma znamienną wymowę – prawidłowe działanie zbiorników przeciwpowodziowych odgrywa istotną rolę! I to jest prawda – z tym, że dla ochrony Kotliny Kłodzkiej – budowanych w górnym biegu rzeki! Czyli na odcinku Międzylesie – Kłodzko.

[MG]

REKLAMA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.